Porady dla osób, które chcą rozpocząć współpracę z portalem historycznym

Regulamin określa zasady współpracy między portalem historycznym „Inspiracje: Historia, Polityka, Tradycja” a innym podmiotem.

Cele współpracy

Cele współpracy między portalem historycznym a innymi podmiotami to wymiana treści historycznych, politycznych i kulturalnych, wzajemna promocja stron, jak również upowszechnienie wiedzy historycznej, politycznej i kulturalnej w Internecie.

Zasady publikacji treści

 • a) Wszystkie treści publikowane na portalu historycznym „Inspiracje: Historia, Polityka, Tradycja” oraz na stronie innego podmiotu powinny być oryginalne i nie łamać praw autorskich, a także opierać się na źródłach weryfikowalnych i wiarygodnych.
 • b) Portal historyczny oraz inny podmiot mają prawo do odrzucenia treści, które nie spełniają wymagań określonych w pkt 3.a.

Licencje

 • a) Właściciel portalu historycznego „Inspiracje: Historia, Polityka, Tradycja” oraz właściciel innego podmiotu powinni posiadać prawa autorskie do treści publikowanych na swojej stronie i wyrazić zgodę na publikację tych treści na drugiej stronie.
 • b) Portal historyczny może publikować treści pochodzące z innej strony, tylko za wyraźną zgodą właściciela tej strony i pod warunkiem, że otrzyma odpowiednią licencję.

Forma i sposób publikacji

 • a) Treści zamieszczane na stronie portali powinny być publikowane w formie artykułów, recenzji lub komentarzy.
 • b) Właściciele stron zobowiązują się do oznaczania treści opublikowanych na portalu historycznym „Inspiracje: Historia, Polityka, Tradycja” jako pochodzących z innego źródła.
 • c) Portal historyczny zastrzega sobie prawo do edycji i korekty treści dostarczonych przez inny podmiot, w przypadku konieczności poprawienia błędów ortograficznych lub stylistycznych.

Promocja

 • a) Właściciel portalu historycznego „Inspiracje: Historia, Polityka, Tradycja” oraz właściciel innej strony zobowiązują się do wzajemnej promocji swoich stron poprzez linkowanie, wymianę banerów oraz uzupełnianie informacji na temat innej strony w treściach publikowanych na portalu historycznym.
 • b) Właściciel portalu historycznego zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobie i formie promocji strony partnera.

Odpowiedzialność prawna

 • a) Właściciel portalu historycznego „Inspiracje: Historia, Polityka, Tradycja” oraz właściciel innej strony są odpowiedzialni za treści zamieszczone na swojej stronie.
 • b) Portal historyczny nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronie innego podmiotu.

Okres trwania współpracy

 • a) Umowa między portalem historycznym „Inspiracje: Historia, Polityka, Tradycja” a innym podmiotem zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 • b) W każdej chwili właściciel jednej ze stron może zakończyć współpracę i wypowiedzieć umowę.

Postanowienia końcowe

 • a) Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają formy pisemnej i podpisania przez obie strony.
 • b) Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania umowy przez obie strony.