Historia samodzielnych jednostek artylerii Wojska Polskiego

Redakcja

13 stycznia, 2024
Artyleria jest bardzo ważną częścią każdej siły militarnej. Artyleria jest używana, gdy armia musi zaatakować cel lub bronić się przed atakiem wroga.

Wyposażenie samodzielnych jednostek artylerii Wojska Polskiego

W pierwszych dniach II wojny światowej, gdy Polska znajdowała się pod okupacją niemiecką, do obrony kraju używano jednostek artylerii. Artyleria Wojska Polskiego jest jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych na świecie. Jednostki artyleryjskie Wojska Polskiego wyposażone są w nowoczesny i niezawodny sprzęt, z którego korzysta wiele armii na całym świecie. Baterie artyleryjskie są zorganizowane w pułki, które składają się z załóg dział obsługujących działa i haubice lub moździerze. Każda bateria składa się z jednostki dowodzenia, załogi dział i moździerzy, a także artylerzystów polowych, którzy obsługują działa lub moździerze w miejscach, w których są najbardziej potrzebne.

Zadania samodzielnych jednostek artylerii Wojska Polskiego

Wojsko Polskie dysponuje dużym arsenałem jednostek artylerii. W niektórych przypadkach jednostki te służą do wsparcia jednostek piechoty, w innych do wsparcia dywizji pancernych. Artyleria podzielona jest na samodzielny batalion artylerii, dowodzony przez oficera artylerii i dowódcę baterii odpowiedzialnego za własną jednostkę. Każda bateria ma trzy działa (trzy-calowe haubice), a każda armata ma własną załogę składającą się z trzech osób. Jednostki artyleryjskie Wojska Polskiego odpowiadają za wsparcie ogniowe Wojska Polskiego w celu zapewnienia jego sukcesu w walce.

Samodzielne jednostki artylerii Wojska Polskiego – organizacja

Jednostki artyleryjskie Wojska Polskiego są niezależne od systemów dowodzenia i kierowania. Podlegają one dowództwu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ich głównym celem jest wspieranie jednostek piechoty w walce. Jednostki artyleryjskie odpowiadają za prowadzenie działań bojowych w celu utrzymania stabilnej linii frontu, zapobiegania natarciom wroga oraz niszczenia sił wroga zagrażających granicom Polski. Jednostki artyleryjskie można podzielić na trzy typy:
  • działa polowe,
  • działa przeciwpancerne,
  • moździerze.

Samodzielne jednostki artylerii Wojska Polskiego – współczesność

Wojsko Polskie jest jedną z najstarszych i najbardziej profesjonalnych armii w Europie. Wojsko polskie posiada dwie samodzielne jednostki artylerii: 7. Pułk Artylerii z siedzibą w Warszawie i 9. Pułk Artylerii z siedzibą w Gdyni. Pułk wyposażony jest w systemy obrony powietrznej S-300, którymi sterują radary znajdujące się w Bazie Lotniczej Gdynia i Bazie Lotniczej w Warszawie.

Polecane: