Piotrkowskie Zeszyty Historyczne na początku XX wieku

Redakcja

9 stycznia, 2024
Jest to rocznik wydawany przez Instytut Historii Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim od 1998 roku. Czasopismo skupia się na publikowaniu artykułów naukowych dotyczących historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności regionu łódzkiego. Redaktorami naczelnymi „Piotrkowskich Zeszytów Historycznych” byli kolejno: prof. dr hab. Tadeusz Olejnik, prof. dr hab. Andrzej Wałkówski oraz prof. dr hab. Janusz Robert Budziński. Czasopismo publikuje artykuły w języku polskim i angielskim, a jego artykuły prezentowane są w recenzowanych czasopismach i indeksach naukowych. „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” to ważne czasopismo dla naukowców, którzy zajmują się badaniem historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz dla studentów historii. Publikowane artykuły prezentują wyniki badań naukowych i są w pełni recenzowane przez specjalistów w dziedzinie historii. Czasopismo ma zatem duże znaczenie dla rozwoju polskiej historiografii oraz popularyzacji badań historycznych.

Polecane: