Konkurs wiedzy o historii Europy: zasady

Redakcja

7 stycznia, 2024
Konkurs odbywa się co roku w Europie na konferencji organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Historyków.

Konkurs wiedzy o historii Europy – terminarz

Europejski Konkurs Wiedzy Historycznej to sposób, w jaki uczniowie mogą wyrazić swoją wiedzę na temat historii Europy. Muszą wysyłać swoje prace w cotygodniowym konkursie i rywalizować z innymi na całym świecie. Europejski Konkurs Wiedzy Historycznej jest otwarty dla uczniów, uczniów szkół średnich, nauczycieli szkół podstawowych i średnich, studentów studiów licencjackich i magisterskich studiujących na uniwersytetach w Europie lub odbywających staż w Europie. Konkurs zachęca ich do pisania o wydarzeniach historycznych (np. wojny, rewolucje), wydarzeniach, które miały miejsce w badanym okresie, a także wydarzeniach, które wydarzyły się poza badanym okresem (np. klęski żywiołowe).

Konkurs wiedzy o historii Europy – nagrody

Europejski Konkurs Wiedzy Historycznej to coroczne wydarzenie, którego celem jest zachęcenie różnych krajów i regionów do dzielenia się swoją wiedzą historyczną. Organizatorem konkursu jest Królewska Holenderska Akademia Historii. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 2500 funtów oraz złoty medal. Finaliści otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 500 funtów każdy.

Konkurs wiedzy o historii Europy – pytania

Konkurs ma na celu umożliwienie publiczności odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy historycznej. Konkurs polega na próbie odpowiedzi na najbardziej naglące dla historyków pytania, niekoniecznie to, co sami robią, ale to, co chcą, aby inni ludzie wiedzieli o historii i ich miejscu w niej.

Polecane: