Energia odnawialna: Klucz do przyszłości zrównoważonego zarządzania

Redakcja

22 maja, 2024

Odnawialne źródła energii to element wspierający walkę ludzkości z postępującymi zmianami klimatycznymi. Ponadto są rozwiązaniem mającym na celu zaspokajanie zapotrzebowania na energię. Coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa przekłada się na wzrost popularności energii odnawialnej.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii

OZE przyczyniają się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Dzięki nim maleje uzależnienie od paliw kopalnych, co jest kluczowym elementem walki z ociepleniem klimatu. Zaliczamy do nich:

  • energię słoneczną – panele fotowoltaiczne zamieniają promienie słoneczne na prąd; technologia ta cieszy się coraz większą popularnością ze względu na wysoką efektywność, niskie koszty instalacji oraz mniejsze rachunki za energię elektryczną,
  • energia wiatrowa – wiatraki generują prąd elektryczny za pośrednictwem obracających się łopat; inwestycje w farmy wiatrowe cieszą się uznaniem, a wytworzona energia jest konkurencyjna cenowo,
  • energia wodna – elektrownie wodne w celu wytworzenia prądu wykorzystują energię wody; energetyka wodna zapewnia stabilną energię elektryczną,
  • biomasa – drewno, brykiety drzewne, pelet, biogaz i biopaliwa ciekłe są spalane lub przekształcane w energię cieplną bądź elektryczną,
  • energia geotermalna – wykorzystuje ciepło przechowywane pod powierzchnią ziemi.

Rola odnawialnych źródeł energii w zrównoważonym modelu rozwoju gospodarczego

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii skutkuje redukcją emisji paliw kopalnych. To umożliwia tworzenie zrównoważonych modeli rozwoju gospodarczego. Państwa inwestują w OZE, zapewniając nowe miejsca pracy, rozwijając innowacyjne technologie i stymulując wzrost gospodarczy. Odnawialne źródła energii są szansą na uzyskanie niezależności energetycznej kraju. Często wdrażane są wraz z programami zwiększania efektywności energetycznej. Tym samym firmy i instytucje starają się ograniczyć swoje zużycie energii, jednocześnie korzystając z bardziej ekologicznych źródeł.

Energia odnawialna a zrównoważone zarządzanie w biznesie

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii generuje niższe rachunki za prąd, gaz czy ciepło. Mniejsze wydatki bezpośrednio przekładają się na większe zyski. Firmy, które inwestują w OZE, stają się bardziej niezależne energetycznie i minimalizują ryzyko związane z rosnącymi cenami energii. Takie działanie pozwala na redukcję kosztów operacyjnych, poprawę rentowności firmy oraz wzrost jej konkurencyjności.

Specjalność Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa na studiach I stopnia w WSEiZ

Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa to jedna ze specjalności do wyboru na studiach I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska w WSEiZ. Powstała z myślą o osobach, które interesują się ochroną środowiska i zależy im na jak najefektywniejszym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarce. Studenci Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie (https://wseiz.pl/) stają częścią cywilizacyjnej zmiany. W toku studiów otrzymują praktyczną wiedzę oraz kompetencje niezbędne do wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii, ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej czy zastosowania sposobów utylizacji odpadów. Absolwenci tego kierunku są w stanie analizować uwarunkowania techniczne, lokalizacyjne, środowiskowe, ekonomiczne oraz prawne z zakresu OZE, gospodarki wodnej i odpadowej.

Artykuł gościnny.

Polecane: