WYDAWNICTWA INSTYTUTU HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARDOWYCH

Człowiek a historia. Ludzie i wydarzenia. Tom 1 - POBIERZ

Człowiek a historia. Ludzie i wydarzenia. Tom 2 - POBIERZ

Człowiek a historia. Ludzie i wydarzenia. Tom 3 - POBIERZ

Wojciech Baran-Kozłowski, Dziedziczenie ustawowe w Polsce, Piotrków Trybunalski 2014

Janusz Budziński, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji w okresie panowania Mikołaja II (1894-1017). Przemiany organizacyjne, Piotrków Trybunalski 2015

Paweł Olszewski, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Turcji i Bliskiego Wschodu w latach 1918-1923, Piotrków Trybunalski 2015

Marek Dutkiewicz, Łukasz Politański, Gomunice na kartach dwóch woje światowych, Gomunice-Piotrków Trybunalski 2015

Wojsko Polskie na Wschodzie w latach II wojny światowej. Refleksje historyczne wywołane siedemdziesiątą rocznicą bitwy pod Lenino, red. B. Szubtarska, Piotrków Trybunalski 2015