WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

WSPÓŁPRACA ŚRODOWISKOWA

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego

Uniwersytet Pierwszego Wieku w Bełchatowie

Muzeum Regionalne w Bełchatowie

„Geniusz” Kreatywna Edukacja

Drużyna Słowian i Wikingów „Sława”

Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim