KONFERENCJE INSTYTUTU HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Konferencja naukowa: „Walczymy za świętą sprawę, za wolną ojczyznę!”. Podziemie niepodległościowe wobec władzy komunistycznej

17 czerwca 2015 r., Muzeum Regionalne w Bełchatowie, ul. Rodziny Hellwigów

Współpraca: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Muzeum Regionalne w Bełchatowie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Wojsko Polskie w ostatnim roku II Wojny Światowej”

12 grudnia 2015, UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Współpraca: Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego, Zarząd Wojewódzki w Łodzi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Gułag. Struktury, kadry, więźniowie (Гулаг. Структуры, кадры, заключенные)”,

2-3 grudnia 2015, Muzeum Regionalne w Bełchatowie, ul. Rodziny Hellwigów 11

Współpraca: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Regionalne w Bełchatowie

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Szkice z dziejów lewicy. PPS i legiony”.

21 listopada 2015, UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Współpraca: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Komisja Historyczna PPSe