DARCZYŃCY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie

Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikom Sp. z.o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o.