STRUKTURA INSTYTUTU HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Dyrektor Instytutu - dr hab. Janusz Budziński
Wiceyrektor Instytutu - dr Rafał Jaworski

Zakład Historii Powszechnej do XIX wieku

dr hab. prof. UJK Wojciech Baran-Kozłowski - kierownik
dr hab. Jacek Bonarek
dr hab. Janusz Budziński
dr hab. Paweł Olszewski


Zakład Historii Polski do XIX wieku

prof. dr hab. Edward Opaliński - kierownik
dr hab. Aleksander Bołdyrew
dr hab. Pelagia Bojko
dr Rafał Jaworski


Zakład Historii XIX i XX wieku

dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz - kierownik
prof. dr hab. Edward J. Nalepa
dr Andrzej Kobus
dr Dariusz Rogut


Pracownia Międzynarodowych Stosunków Kulturowych

dr hab. Danuta Mucha – kierownik
dr Paulina Depczyńska